Etymologie

Ontstaan van de naam Diest en Demer Het zijn de Kelten die vermoedelijk aan de basis liggen van de namen Diest en Demer. Volgens onderzoek zou de naam Diest afkomstig zijn van de Indogermaanse stam `dheus´, hetgeen `goddelijk´, `heilig´betekent, plus het achtervoegsel `-t´, hetgeen `nederzetting´wil zeggen. De betekenis zou dan zijn: `nederzetting bij heilig water´en wijzen op het feit dat de nabijheid van stromend water voor een primitieve nederzetting van essentieel belang was. Dit is ook wel de reden waarom de Kelten rivieren en bronnen als goddelijke wezens beschouwden. De riviernaam `Demer´is afkomstig van het Keltische `tam´, hetgeen donkerkleurig betekent, plus `ara´, wat `water´wil zeggen. Demer zou dan `donkere rivier´ betekenen.

Uit: `Geschiedenis van Diest´door Michel Van der Eycken, uitgegeven door het stadsbestuur, Diest 1980.