OPGELET: dit evenement is voorbij

WO 16/09/2020 (19:30)

Braakballenonderzoek van de grauwe klauwieren / de rode wouw in het broek

Welke insecten verorberen kauwierjongeren? Libellen, mestkevers, rupsen, sprinkhanen,…onverteerbare resten blijven over in de maag. Deze braken ze uit als braakballen. Griet Nijs van Natuurpunt studie komt ons enkele (verrassende) resultaten van deze studie meedelen.

In 2014 was er in de Dijlevallei het eerste succesvol broedgeval van de rode wouw in onze provincie. Nu ook in ons eigen Webbekoms Broek. De vogelwerkgroep geeft je graag een presentatie van de broedtijd van de Wouw met tal van foto’s en de resultaten van de vele waarnemingen.

  • Bezoekerscentrum Webbekoms Broek, Omer Vanaudenhovelaan 48
  • gratis
  • 013/35 86 58 - webbekomsbroek@vlaamsbrabant.be