OPGELET: dit evenement is voorbij

ZO 05/07/2020 (14:00)

Over de grauwe klauwier en andere speciale gasten in het broek

De grauwe klauwier is aan een opmars bezig in heel Vlaanderen. Met een bezoek aan het klauwierenstuk krijgen we een beter zicht over de ingrepen die we hebben ondernomen om het biotoop van deze vogel nog te verbeteren. Ook andere delen in het gebied worden zodanig beheerd dat vogels zoals watersnip en roerdomp terug worden waargenomen.

  • Bezoekerscentrum Webbekoms Broek, Omer Vanaudenhovelaan 48
  • gratis
  • 013/35 86 58 - webbekomsbroek@vlaamsbrabant.be