Natuur & Parken

Park Jan Heylen

Jan Heylen (1931-1967) is een te vroeg gestorven Diestse kunstenaar. Hij heeft in zijn korte carrière echter indruk nagelaten en baanbrekend werk verricht op gebied van de kunstdiscipline ‘keramiek’.Op 27-jarige leeftijd werden zijn beeldhouwwerken tentoongesteld op de wereldtentoonstelling Expo’58. Nadien werden de modernistische beelden door de stad Diest aangekocht en uiteindelijk in het leuke park geplaatst.