Erfgoed

Den Drossaerd

Dit dubbelhuis met twee verdiepingen werd tijdens het laatste kwart van de achttiende eeuw gebouwd. Het is opgetrokken uit bak- en zandsteen, en heeft een bepleisterde kroonlijst. Het middelste gedeelte springt iets naar voren en wordt geflankeerd door pilasters. Let op de grote rondboogdeur met de volute sluitsteen.

Opdrachtgever voor de bouw was Juan de Paramo, de laatste drossaard van Diest. De drossaard was de plaatsvervanger van de Heer van Diest en later van de Prins van Oranje-Nassau. Hij werd voor het leven benoemd en stamde soms uit adellijke families. De benaming betekent in het Middelnederlands hofmeester.

Paramo

Franciscus Fernandez de Paramo studeerde in Diest aan het Sint-Dionysiuscollege. Hij werd op 12 juli 1777 tot drossaard benoemd. Deze functie oefende hij uit tot aan de Franse revolutie, meer bepaald tot in april 1794. Hij stierf in Brussel in 1810.