Grote Markt

De Violette

Dit hoekhuis heeft een classicistisch getinte gevel, let op de verticaal gemetselde gevelstroken. De linkerdeurstijl bevat het bouwopschrift 1808. Op het gelijkvloers zie je drie pilaster-portiektraveeën, de middelste doet dienst als deur. De bovenbouw heeft dan weer dieperliggende rechthoekige vensters met uitstekende vensterdorpels die op consooltjes rusten.