Grote Markt

De Lelie

Dit voormalig gildehuis was eigendom van de oudste rederijkerskamer van Diest: De Lelie. Het bak- en zandstenen dwarshuis telt twee verdiepingen en heeft een laatbarokke topgevel met boogvormen. Op de top prijkt een windwijzer, omgeven met ijzeren lelies. Het gebouw dateert van de tweede helft van de achttiende eeuw.

Opmerkelijk zijn de steekboogvensters die gevat zijn tussen vlakke, zandstenen hoekpilasters en penanten. Deze lopen van de begane grond tot aan de kroonlijst. Hierdoor ontstaat een verticaal effect dat contrasteert met het eerder horizontale karakter van de gevelbekroning. De benedenverdieping werd verbouwd.

Rederijkerskamer

Een rederijkerskamer hield zich bezig met welsprekendheid, dichtkunst en toneel. De kernspreuk van De Lelie was ‘Reyn Bloeme’. De witte lelie staat symbool voor de maagdelijkheid van Maria. Zij werd verheerlijkt door de rederijkerskamer.