Kerken & Religie

De Witte Engel

Dit is het voormalig refugiehuis van de abdij van Corsendonck (Turnhout) uit de veertiende en vijftiende eeuw. Een zeldzaam en goed bewaard voorbeeld van gotische privé-architectuur. Het is een dwarshuis met drie verdiepingen, een trapgevel en twee overstekende hoektorentjes. De kruiskozijnen op de tweede verdieping zijn volledig bewaard, die op de derde deels.