Kerken & Religie

Sint-Barbarakerk

De schuttersgilde richtte hier een kapel op gewijd aan patrones Sint-Barbara. Later bouwden de Augustijnen er de huidige, eenvoudige kerk (1656-1667). Het is de enige barokkerk in Diest. De financiële toestand van de Augustijnen was toen verre van schitterend. Dat merk je onder andere aan de bouwmaterialen: rode baksteen in combinatie met bruine ijzerzandsteen.

Hoog in de gevel vind je het embleem van de Augustijnen. Bovenaan zie je een speels klokkentorentje bekroond met een knobbelspits. Onder het Franse bewind werd de kerk als opslagplaats gebruikt. In 1845 werd ze eigendom van de orde van de Kruisheren die ze in 1896 grondig liet restaureren. Vandaar ook haar tweede naam: Kruisherenkerk. In 2014 verlieten de Kruisheren Diest en werd de kerk eigendom van Sint-Annendael.