Kunstwerken

Jan Heylen

Jan Heylen (1931-1967) is een te vroeg gestorven Diestse kunstenaar. Hij heeft in zijn korte carrière echter indruk nagelaten en baanbrekend werk verricht op gebied van de kunstdiscipline ‘keramiek’. Zo mocht hij op 27 jarige leeftijd, als jonge Belgische kunstenaar, een aantal beeldhouwwerken tentoonstellen op de Expo ’58. Hiervan zijn er twee beelden die nog steeds te bewonderen zijn in Diest.

Uitvoering: Jan Heylen en Luc Claus